2019-05-23

Intervisiebijeenkomst Hfftig maandag 20 mei

Afgelopen maandag heeft er weer een geslaagde intervisie avond voor coaches plaatsgevonden. Met zo'n 20 deelnemers was de opkomst groot! Verdeeld over verschillende groepen hebben de coaches hun casussen kunnen delen en hebben zij elkaar van advies kunnen voorzien. Intervisie avonden als deze worden 2 à 3 keer per jaar georganiseerd!

Foto Intervisie 23 5